Coaching en redactie DutchMerino

DutchMerino is een nieuwe kledinglijn van duurzame, superzachte merinowol van eigen (Zeeuwse) bodem.
Het is het resultaat van keihard werken om de kudde merinoschapen op te bouwen en de stoere, hippe truien, beanies en shawls te laten ontwerpen. Ik kan niet anders zeggen dan een geweldig bedrijf met een mooie missie.
Eigenaresse Janny Wijna heb ik met een paar coachsessies geholpen om vanuit eigen kracht en met positieve energie dit merk neer te gaan zetten. Janny schreef zelf de teksten voor de nieuwe website. Ik redigeerde ze en keek mee naar de site en de video, met een frisse blik en de bril van de doelgroep. www.dutchmerino.nl

“Niets zo fijn als samenwerken. Het is de kern van DutchMerino. Joyce is oprecht geïnteresseerd en ze weet de juiste snaar te raken om tot een mooi resultaat te komen!” Janny Wijna

Coaching en PR Zorgkwekerij Het nieuwe veld

Opdrachtgever Hanne Struik wil de kwekerij toekomstproof maken. Allereerst hebben we in een coachtraject stil gestaan om de balans op de te maken en te voelen wat aan de orde is. Dit traject zorgde voor een versterking van de basis van het bedrijf wat betreft missie, visie en uitwerking hiervan.  Dit werd het uitgangspunt voor een nieuwe, gegronde focus. Met een passende vragenlijst is een gericht communicatieplan gemaakt. Eerste uitvloeisel hiervan is een nieuwe website. Flowchart en teksten zijn van mijn hand. 

“Jij hebt me door een moeilijke fase geloodst. Jij weet de goede vragen te stellen zodat eerst de achterliggende vraag duidelijk werd. Jij kijkt dus niet sec naar doel, doelgroep, etc. maar je hebt ervoor gezorgd dat ik bij de basis uitkwam en daar weer stevig voor kon staan. Zo beleef ik overeind en kon gaan uitdragen waar ik goed in ben.” Hanne Struik

Symposium Vernieuwende initiatieven: organisatie en communicatie

Opdrachtgever: Stichting Driekant Inspireert

Honderdtwintig bevlogen mensen uit uiteenlopende sectoren waren aanwezig in Antropia, Driebergen: van zorg en onderwijs tot een duurzame bank, voeding, jongeren en sociale cohesie. Een diversiteit aan initiatieven heeft elkaar kunnen ontmoeten tijdens een vernieuwende, open werkvorm die veel eigen initiatief vroeg. Het leverde nieuwe verbindingen op en een dynamische werksfeer. Onder het motto: samen kunnen we een duurzame verandering teweeg brengen!

Mijn opdracht: Ideevorming, Plan, Programma, Organisatie, Nieuwe website (www.fontein21.nl), Presentatie van pitches, Communicatie met betrokkenen, Werving via social media.

“Wat een mooie samenwerking, Joyce. Heel veel dank voor je inzet!” Henk Smit, Driekant Ambachtscentrum

“Joyce heb ik in de rol van organisator Fontein21 ervaren als iemand die de zaken goed voorbereid had en daarna het congres als een organisch gebeuren kon laten plaatsvinden. Haar aanwezigheid straalde rust en bescheidenheid uit; dienend aan het proces. Mooi om te zien!” deelnemer Yvonne

Werken aan je eigen bedrijfspresentatie

Opdrachtgever: Kleinschalige Zorg Salland (KZS)

Kleinschalige Zorg Salland (KZS) wil haar leden de kans geven zich te professionaliseren. Hiervoor zet ze thema-avonden op in het kader van het programma ‘Leren van elkaar kringen’ Ik heb een avond verzorgd over ‘Hoe presenteer je je eigen onderneming’. Het doel van de avond is: een zo helder en concreet mogelijke tekst over de eigen onderneming maken, gericht op het overbrengen van je boodschap aan intermediairen zoals een gemeente. Ik heb gewerkt met het onderling laten afnemen van een inspiratie-interview dat terplekke verwerkt werd en ieder heeft zijn eigen onderneming gepresenteerd in de vorm van een pitch. Dit laatste werd opgenomen waardoor de deelnemers thuis hier verder mee konden.

 

Bekrachtigen basis en communicatie Woonzorgproject

Opdrachtgever: Leo en Marianne van der Westen, zorgondernemers Woonerf Luscinia

Woonerf Luscinia is een kleurrijke en professionele plek waar (jong) volwassen mensen met een beperking wonen en werken.  Op verzoek heb ik de zorgondernemers begeleid met:

  1. Coachtraject voor het bekrachtigen van de basis
  2. Beoordelen bestaande communicatie
  3. Doel- en doelgroepbepaling
  4. Communicatie-actieplan 
  5. Advies en Realisatie: interviews orthopedagoog en de zorgondernemers, mailing, actiefolder, redigeren websitetekst 

“Joyce heeft ons, zorgondernemers van Woonerf Luscinia, een kleinschalig woonzorgproject voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, goed geholpen om onze PR-activiteiten weer een nieuw leven in te blazen. Middels een coachingstraject gingen we terug naar de “vlam van waaruit het ontstond”, om in verbinding met onze bron weer energieke nieuwe stappen te kunnen zetten. We kwamen weer volop in onze kracht te staan. Wij kunnen haar voor soortgelijke projecten warm aanbevelen!” Leo van der Westen

Schrijfcoach webtekst Klooster Schiermonnikoog

Opdrachtgever: abt klooster Schiermonnikoog

De monniken van Abdij Sion in Diepenveen verhuizen naar Schiermonnikoog om daar een nieuw klooster te beginnen. Daar hoort natuurlijk een nieuwe website bij. Ik heb het verhuisproces van dichtbij gevolgd waardoor ik goed zicht heb op de kern van de zaak. Ik begeleid bij het structureren van tekst en beeld van wat de abt wil vertellen op de website. En help hem om de juiste woorden te vinden. 

www.kloosterschiermonnikoog.nl

“Jouw taak lag niet zozeer in het schrijven van teksten en het maken van de website. Jouw taak lag meer in: klopt wat ik schrijf met het proces waar we in zitten. Je hebt het proces geëerbiedigd en dat is vele malen meer waard dan een paar leuke zinnetjes”. Abt

Docent Klantgerichte communicatie MBO

Opdrachtgever: SOD-1

Voor MBO-studenten Informatiemanagement geef ik meerdere jaren de module Klantgerichte communicatie. Het gaat hier om volwasseneneducatie. Als archivaris moeten zij leren om centraal aanspreekpunt te zijn in hun organisatie. Hiervoor hebben ze communicatieve vaardigheden nodig. Ik leer de studenten de competenties: klantgerichte communicatie, argumenteren en presenteren. Studenten zitten na vele jaren weer in de MBO-schoolbanken. Dat vraagt van mij creativiteit, begrip en motivatievermogen. Met veel plezier heb ik hen begeleid om hun examen te halen. 

“In onze gezamenlijke activiteit als examinator voor SOD-opleidingen heb ik ervaren dat Joyce de cursisten op professionele en sympathieke wijze benadert. De wijze waarop zij feedback geeft vind ik scherp en tactvol.” collega Edwin

Interviews ITIP website & magazine

Opdrachtgever ITIP school voor leven en werk

Voor de ITIP website interview ik oud deelnemers van de De Juiste Maat over deze opleiding voor leidinggevenden.

Voor het ITIP magazine interview ik voor het ‘Werk-item’, schrijf er artikelen over en maak de bijbehorende foto’s. 

  • Najaar 2018: “Als je als leidinggevende geloofwaardig wilt overkomen, moet je weten wie je bent en wat je drijft’. Interview met twee deelnemers van De Juiste Maat, ITIP opleiding voor leidinggevenden.
  • Voorjaar 2018: “Het team kreeg door dat deze mensen er waren om bloot te leggen wat er speelt.” In gesprek met Frans en Colette de Bruin, directie Autimaat. Over hun ervaring met een in-company traject door ITIP. Hoe is het gegaan? Wat hebben ze eraan gehad?