Jouw werk als geestelijk verzorger is mooi en veeleisend. Je bent er voor de ander, je luistert, biedt troost, organiseert samenkomsten, gaat in op vragen van collega’s en ga zo maar door. Vanzelfsprekend voor je, maar soms kan de balans in je leven of werk zoek raken. De redenen hiervoor zijn talloos. Denk aan: te groot appel op je van de organisatie, veel ballen in de lucht houden of een sensitieve aard waardoor je (te)veel meeneemt van werk naar huis. Dan kunnen gevoelens als ‘niet meer van jezelf zijn’ of ‘jezelf kwijt zijn’ gaan overheersen. Als dat te lang duurt, kan dat nadelig uitwerken voor lichaam en geest en voor contact met de ander.

Contact met de bron

Geestelijk verzorgers kunnen bij mij in een veilige, belangeloze sfeer zich ontwikkelen. Afgelopen jaren heeft mijn aanbod zich steeds meer toegespitst op waar je, werknemer of zelfstandige in deze sector, behoefte aan hebt.

Thema’s waar je aan kunt denken zijn:
– verdieping van de eigen belichaamde spiritualiteit en levensbeschouwing;
– voelen en verwerken van onverwerkte zaken en verlies;
– leren omgaan met eigen sensitiviteit;
– verlangens omzetten in nieuwe, gezondmakende patronen leren;
– leven en werken vanuit verbinding met hart- en buikgebied;
– verbindende, geweldloze communicatie
– leven en werken vanuit stilte en eenvoud.

Binnen een rustige, aandachtige sfeer krijg je de tijd om bij je thema stil te staan. Stap voor stap keer je terug naar je essentie, de bron, om die, als de tijd rijp is, vorm te geven in leven en werk. Lichaamsgericht, meditatief, expressief en praktisch. Dat zijn ingrediënten die telkens weer, maar net anders, terugkeren en jou doen herbronnen en herleven. 

Aanbod
Supervisie: een op een
Monastieke Intervisie: in een klein groepje collega’s
– Stilteretraite in Klooster Huissen, onder collega’s GV of voor iedereen (PE punten zijn toegekend)
Teamcontactmoment / Teamdag of workshop
Levensbeschouwelijke begeleiding

Interesse? Of wil je even overleg wat voor jou nu passend is?
Neem dan contact met me op: info@joycelakwijk.nl of 06-12219897