Coaching en PR Zorgkwekerij Het nieuwe veld

Opdrachtgever Hanne Struik wil de kwekerij toekomstproof maken. Allereerst hebben we in een coachtraject stil gestaan om de balans op de te maken en te voelen wat aan de orde is. Dit traject zorgde voor een versterking van de basis van het bedrijf wat betreft missie, visie en uitwerking hiervan.  Dit werd het uitgangspunt voor een nieuwe, gegronde focus. Met een passende vragenlijst is een gericht communicatieplan gemaakt. Eerste uitvloeisel hiervan is een nieuwe website. Flowchart en teksten zijn van mijn hand. 

“Jij hebt me door een moeilijke fase geloodst. Jij weet de goede vragen te stellen zodat eerst de achterliggende vraag duidelijk werd. Jij kijkt dus niet sec naar doel, doelgroep, etc. maar je hebt ervoor gezorgd dat ik bij de basis uitkwam en daar weer stevig voor kon staan. Zo beleef ik overeind en kon gaan uitdragen waar ik goed in ben.” Hanne Struik

Symposium Vernieuwende initiatieven: organisatie en communicatie

Opdrachtgever: Stichting Driekant Inspireert

Honderdtwintig bevlogen mensen uit uiteenlopende sectoren waren aanwezig in Antropia, Driebergen: van zorg en onderwijs tot een duurzame bank, voeding, jongeren en sociale cohesie. Een diversiteit aan initiatieven heeft elkaar kunnen ontmoeten tijdens een vernieuwende, open werkvorm die veel eigen initiatief vroeg. Het leverde nieuwe verbindingen op en een dynamische werksfeer. Onder het motto: samen kunnen we een duurzame verandering teweeg brengen!

Mijn opdracht: Ideevorming, Plan, Programma, Organisatie, Nieuwe website (www.fontein21.nl), Presentatie van pitches, Communicatie met betrokkenen, Werving via social media.

“Wat een mooie samenwerking, Joyce. Heel veel dank voor je inzet!” Henk Smit, Driekant Ambachtscentrum

“Joyce heb ik in de rol van organisator Fontein21 ervaren als iemand die de zaken goed voorbereid had en daarna het congres als een organisch gebeuren kon laten plaatsvinden. Haar aanwezigheid straalde rust en bescheidenheid uit; dienend aan het proces. Mooi om te zien!” deelnemer Yvonne