(Eigen) wijsheid op het spoor – teamdag

In de achterliggende tijd hebben de ontmoetingen binnen teams Geestelijke Verzorging veelal online plaatsgevonden. Gelukkig vinden vakgroepvergaderingen weer live plaats. Drukte en versnippering liggen echter op de loer waardoor bezieling naar de achtergrond kan verdwijnen. Als zorgverlener op het vlak van leven, verlies en overlijden is dat toch de bron van waaruit je energie put. Voor het verdiepen van de gezamenlijke inspiratie en bezieling bied ik de Teamdag ‘(Eigen) wijsheid op het spoor’ aan. Je ontmoet elkaar op een verdiepende wijze zodat de teamgeest gevoed en versterkt wordt. Je krijgt handvatten om ook daarna dit levend te houden.

Doel teamdag

– verbinden met de eigen innerlijke bron(nen) van kracht en inspiratie
– verbinden met collega’s in het team GV op persoonlijk en spiritueel vlak
– de teamgeest ontdekken en verdiepen

Ons volgende vakgroep overleg beginnen we met de bronwoorden en nemen we bij onze openingsronde de tijd om bij de betekenissen ervan stil te staan. In de zin dat een ieder toelicht waarom dat woord opkwam en wat het betekent ook voor het vak. Op deze manier  zijn ook de mensen die er niet bij waren betrokken. Ellen Loomans, GV Amstelring

Ook met ritueel

De werkvormen zijn gericht op het versterken van teambezieling. Daarbij richten we ons eerst op het verdiepen van ieders eigen bezieling. Als dit in contact met collega’s wordt gebracht kan er een gedeelde basis ontstaan van waaruit contact gemakkelijker en effectiever wordt. Daarbij zijn de volgende elementen te onderscheiden:
– Lichaamsgericht werk: mindfulness-oefeningen om te aarden en de wijsheid van het lichaam aan te spreken
– Meditatie: de geest tot rust brengen met adem-, tekst- of stiltemeditatie
– Expressie: persoonlijke bronwoorden tot uitdrukking brengen m.b.v. kleur, vorm, woord, tekst, beweging of gebaar
– Contactoefeningen: anders luisteren en kijken naar collega’s; contact verdiepen
– Ritueel: afronding met passend ritueel voor het verankeren van de teamspirit

Opbouw dag

In de ochtend gaat ieder apart, maar wel samen, de weg naar binnen met lichaamsgericht werk, meditatie, visualisatie en expressie. De focus hierin is: mindful aanwezig zijn bij jezelf.

De middag zal in het teken staan van het verdiepen van de teambezieling. We doen contactoefeningen, delen met en luisteren naar elkaar over ieders inzichten en inspiratie. Er ontstaat openheid voor de mens achter je collega. Gezamenlijk ronden we af met een ritueel waarin de kern van de dag wordt vastgelegd. Dat kan handvat zijn voor een vervolg in een teamcontact-moment.

Maatwerk voor jouw team!

‘Eigen wijsheid op het spoor’ is ontstaan in samenwerking met het Team GV van Amstelring, Amsterdam. Dit programma geef ik graag ook voor jouw team. Natuurlijk lever ik maatwerk, afgestemd op de situatie in jouw team.

Benieuwd wat ik voor jouw team of groep kan betekenen? Graag maak ik in overleg een maatwerk programma. Neem daarvoor contact met me op via info@joycelakwijk.nl of 06-12219897