Eventueel ook mogelijk in Utrecht of bij klooster Huissen

Merk je dat het niet stroomt in je werk? Loop je al een tijdje rond met een vraag over je functioneren? Of zijn er spanningen in het team waar je meer last van hebt dan je lief is? Mogelijk is coaching of supervisie bij mij iets voor jou. In supervisie nodig ik je uit een pas op de plaats te maken en jouw functioneren als mens in je beroep, je team en in de organisatie centraal te zetten. Ik bied je allereerst een klankbord voor je leervraag zodat je de essentie wat je wilt leren helder krijgen. Met inspirerende werkvormen loop ik samen met je op met als doel dat je kan handelen in contact met wie je bent en waar je als professional voor staat. Je leert afgewogen beslissingen te nemen en helder te zijn in samenwerking. Dit zorgt ervoor dat je op een natuurlijke en volwaardige wijze je plek als menswaardig professional inneemt.

“Hoe kan ik als humanistisch geestelijk verzorger er zijn voor christelijke bewoners die om gebed vragen, terwijl ik ook oprecht wil zijn over mijn eigen bronnen?”

Communicatie en samenwerken

In individuele coaching of supervisie bied ik een veilige setting zodat je je leervraag serieus kan nemen. Werk en werkrelaties leer je bezien vanuit een innerlijk vrije positie. Zo kunnen nieuwe, meer bij jou passende vormen in gedrag en communicatie met anderen ontstaan. Wat ik inspirerend vind in mijn werk met geestelijk verzorgers is dat het gaat over het snijvlak van werk en spiritualiteit. Dit is bij uitstek het gebied waar ik zelf veel ervaring heb en daarom jou er graag in begeleid.

Bedankt voor het meelopen, meedenken en meevoelen. Het traject heeft me goed gedaan en inzichten gegeven. Meer bodem en bedding, vertrouwen in wat in mij is en zich wel ontvouwt in mijn werk. Verbonden en geworteld bij de bron, waardoor ik kan zeggen ” Ik mag zijn omdat Hij is”. Janneke, geestelijk verzorger

Omdat ik ben aangesloten bij het LVSC krijgen predikanten en pastores voor een coachtraject PE-scholingspunten en zijn er vergoedingsmogelijkheden. Liever in een groep aan de slag? Kijk hier naar de intervisiemogelijkheden of een retraite.

“Het traject heeft me vooral bewust gemaakt van mijn struikelblokken (met een grote boog ga ik rond kwetsbaarheid en teveel ratio) èn van mijn verlangen. Heb er veel aan dat ik geleerd heb mijn hart meer uit te nodigen in mijn werk. Dankjewel daarvoor!” Nathalie, geestelijk verzorger

Passende vorm

Een supervisietraject beslaat tien sessies.  Een coachtraject duurt meestal tussen de 5 en 7 sessies. Soms is een enkel gesprek al voldoende om verder te kunnen. 

Verschillende sessievormen zijn mogelijk voor coaching & supervisie. In overleg bepalen we wat jou past, bijvoorbeeld:
– frequentie: 1x per 1-4 weken of 2 maanden
– locatie: in mijn rustige coachruimte in het groene Almen (nabij Zutphen), in een centraal gelegen coachruimte in Utrecht of in klooster Huissen.
– of online via een video-verbinding.

Tarieven

  • kennismakingsgesprek 1 uur € 75,- Live of online.
  • sessie 1.15 uur € 100,- Live of online.

NB

  • Tarieven zijn inclusief 21% BTW tenzij de werkgever vergoedt of je ondernemer bent.
  • Worden de sessies vergoed door de werkgever of ben je ondernemer, dan wordt het tarief vermeerderd met € 20,-.
  • Vindt de sessie in Utrecht of klooster Huissen plaats, dan wordt het tarief vermeerderd met respectievelijk € 35,- of € 20,-.

Gang van zaken

Tijdens het kennismakingsgesprek stemmen we af waar je voor komt en wat ik voor je kan betekenen. We bespreken hoe een eventueel traject er uit zou kunnen zien. Als je besluit bij mij een traject te volgen ontvang je privacyverklaring, toestemmings- en intakeformulier. Tijdens de eerste sessie bespreken we het door jou ingevulde intakeformulier. Bij supervisie maak je een kort supervisieverslag. Voor de laatste sessie maak je een eindverslag waarin je reflecteert op het geleerde en de toepassing. De laatste sessie ronden we af met het bespreken van het evaluatieformulier. 

Ja, ik wil kennismaken….

Benieuwd wat ik voor je kan betekenen?
Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking, via info@joycelakwijk.nl of 06-12219897