Coaching en PR Zorgkwekerij Het nieuwe veld

Opdrachtgever Hanne Struik wil de kwekerij toekomstproof maken. Allereerst hebben we in een coachtraject stil gestaan om de balans op de te maken en te voelen wat aan de orde is. Dit traject zorgde voor een versterking van de basis van het bedrijf wat betreft missie, visie en uitwerking hiervan.  Dit werd het uitgangspunt voor een nieuwe, gegronde focus. Met een passende vragenlijst is een gericht communicatieplan gemaakt. Eerste uitvloeisel hiervan is een nieuwe website. Flowchart en teksten zijn van mijn hand. 

“Jij hebt me door een moeilijke fase geloodst. Jij weet de goede vragen te stellen zodat eerst de achterliggende vraag duidelijk werd. Jij kijkt dus niet sec naar doel, doelgroep, etc. maar je hebt ervoor gezorgd dat ik bij de basis uitkwam en daar weer stevig voor kon staan. Zo beleef ik overeind en kon gaan uitdragen waar ik goed in ben.” Hanne Struik