Opdrachtgever: Kleinschalige Zorg Salland (KZS)

Kleinschalige Zorg Salland (KZS) wil haar leden de kans geven zich te professionaliseren. Hiervoor zet ze thema-avonden op in het kader van het programma ‘Leren van elkaar kringen’ Ik heb een avond verzorgd over ‘Hoe presenteer je je eigen onderneming’. Het doel van de avond is: een zo helder en concreet mogelijke tekst over de eigen onderneming maken, gericht op het overbrengen van je boodschap aan intermediairen zoals een gemeente. Ik heb gewerkt met het onderling laten afnemen van een inspiratie-interview dat terplekke verwerkt werd en ieder heeft zijn eigen onderneming gepresenteerd in de vorm van een pitch. Dit laatste werd opgenomen waardoor de deelnemers thuis hier verder mee konden.