Politie Haaglanden, afd. Documentaire Informatievoorziening
VGVZ, Koepelorganisatie voor Geestelijke Verzorgers
Rijkswaterstaat Leeuwarden en Haarlem
Woningbouwcorporatie Portaal
UnieNVZ
Individuele cliënten