(Eigen) wijsheid op het spoor
Studiedagen voor teams Geestelijke Verzorging

In de achterliggende Coronatijd hebben de ontmoetingen binnen teams Geestelijke Verzorging veelal online plaatsgevonden. Ook is vaak de samenstelling van het team gewijzigd. Nu het weer mag vinden vakgroepvergaderingen weer live plaats. Toch kan er de behoefte leven aan het delen en verdiepen van de eigen en gezamenlijke inspiratie en bezieling. Tijdens deze studiedag kan je elkaar op een verdiepende wijze ontmoeten. En dat zo kan de teamgeest gevoed worden.
 
Mogelijke Doelen
– verbinding ervaren met innerlijke bron(nen) van kracht en inspiratie
– verbinding ervaren met collega’s in het team GV
 
Werkvormen
Lichaamsgericht werk: ruimte maken met aandachtsvolle, milde oefeningen om de wijsheid van het lichaam te beluisteren
Meditatie: de geest tot rust brengen met diverse adem-, tekst- of stiltemeditatie
Visualisatie: innerlijke kleuren- en beeldenwereld aanspreken
Expressie: in contact brengen van wat er binnenin je leeft, met kleur, vorm, woord, tekst, beweging of gebaar
Ritueel: uiten door verbeelding en handeling van ieders geraaktheid
 
Mogelijke Opbouw
In de ochtend en het eerste gedeelte van de middag gaan we de weg naar binnen vinden met lichaamsgericht werk, meditatie, visualisatie. De focus is mindful aanwezig zijn.

Het tweede gedeelte van de middag zal in het teken staan van delen met en luisteren naar elkaar. Delen over de eigen inzichten, inspiratie en innerlijke belevingswereld, luisteren naar en je openen voor de mens achter je collega. Gezamenlijk ronden we af met een ritueel.

Benieuwd wat ik voor jouw team of groep kan betekenen? Graag maak ik een maatwerk programma voor jouw team. Neem daarvoor contact met me op: 06-12219897