Cyclus van 4 bijeenkomsten

‘Kloosterkracht ervaren’ wil zijn als een oase in je (drukke) bestaan. Een rustpunt voor verstilling, verdieping en focus. Lectio Divina biedt daarvoor een handreiking. In deze eeuwenoude beproefde leesmethode gaat het over een meditatieve omgang bij een tekstfragment uit een bronboek (Bijbel, Rumi, Longchenpa, etc.) waarbij je je eigen persoonlijke ervaring vooropzet. De methode maakt deel uit van het Benedictijnse kloosterleven.

Rustpunt voor verstilling, diepgang en focus

De cyclus biedt een eigentijdse manier om Lectio Divina te beoefenen en eigen te maken. Eigentijds omdat je als geheel wordt betrokken: hoofd, hart en handen doen mee. Daarom wordt er ook gewerkt met lichaamsbewustzijnsoefeningen, meditatie en expressie. Het zorgt ervoor dat je aandacht zich verdiept, je contact krijgt met wat je in essentie bezielt en dit leert uitdrukken in leven en werk. 

Lees hier de brochure over ‘Kloosterkracht ervaren’

Ik werd door de stilte, een tekst, meditatieve begeleiding telkens op het spoor van mijn eigen spiritualiteit gebracht. Ik voelde daarbij ook een grote acceptatie van mijn eigen geloofsgoed. Het zijn steeds momenten om weer even nieuw in de eigen situatie te kunnen staan.

Interesse? Vraag naar de nieuwe data!