Wil je weten of mijn coaching iets voor jou kan betekenen, lees dan hier wat de aanleiding én het resultaat kan zijn. Werkgevers zien een traject bij mij als preventie om uitval te voorkomen. Het kan ingezet worden voor een duurzaam herstel bij overspannenheid of burn-out. Of voor een effectieve toeleiding naar werk. 

Onzekere gevoelens  Je kracht laten zien

Onzekerheid is een gevoel dat flink in de weg kan zitten. Het zorgt dat je moeilijk beslissingen neemt en meer in je hoofd zit dan prettig is. Je ziet tegen eenvoudige taken op en ziet vooral beren op je pad. “Ja, maar…” is een antwoord dat je goed kent. Leren samenwerken met je onzekerheden helpt om je er niet tegen te verzetten. Als je de kern van onzekerheid doorgrondt, ontstaat ruimte voor jouw unieke kracht. Kwaliteiten die in je zitten, krijgen kans bij te dragen. Moed en zelfvertrouwen komen (weer) vrij om stappen te zetten in werk en privé.

Niet lekker in je vel  Weer aan het stuur staan

Je zit niet lekker in je vel. Je natuurlijke balans is zoek. Mogelijk ben je vastgelopen in werk of privé, of ligt dat op de loer. Je zorgen houden je ’s nachts te lang wakker. Je lijf geeft allerlei signalen die om aandacht vragen. Daarvoor is een pas op de plaats nodig. Tijd nemen om: stil te staan bij wat zich heeft opgestapeld in jou, de weg terugvinden naar wie jij in essentie bent, afscheid nemen, ruimte maken voor verlangens. Om weer stuurman of -vrouw te zijn op je eigen schip.

Keuzestress Kiezen met hoofd, hart én handen

Onze maatschappij kenmerkt zich door een groot en ingewikkeld aanbod aan keuzemogelijkheden. Dat maakt kiezen niet eenvoudig. Daarnaast zijn er keuzes in het leven die per definitie niet gemakkelijk zijn, bijv. doorgaan met een relatie of niet, voor jezelf beginnen of niet, etc. Met alleen je denkhoofd kom je er meestal niet uit. Door piekeren en zorgen maken is nog nooit iets naar tevredenheid opgelost. Pak daarom je kwestie integraal aan. Ervaar ook hoe je gevoel in buik, hart, handen en intuïtie mee kunnen doen en antwoorden geeft over: wat is de achterliggende kern en wat vraagt dit van mij?

Burnout, Overspannenheid  Herstellen vanuit je kern

Als je situatie in werk en/of privé een bron van duurzame onrust en stress is geworden, kan het zover komen dat je overspannen of zelfs burn-out raakt. Dan kan je niet anders dan een pas op de plaats maken. Tijd nemen voor het goed doormaken van de verschillende fasen in het herstelproces. Ik help je structuur te brengen in je dag zodat jouw herstel centraal staat. En als je fysiek en mentaal meer ruimte hebt, is het tijd voor inzicht in je jezelf en de kern van jouw situatie. Je gaat voelen wat je uit balans haalt en wat je daarvan kan leren. Je vindt nieuwe antwoorden en wordt uitgenodigd verantwoordelijkheid te nemen voor wie je bent en waar je behoefte aan hebt in leven en werk. Dit mondt uit in het oefenen van concrete (werk gerelateerde) stappen. Stap voor stap werk je zo aan herstel vanuit je kern.

Als het tegenzit in je communicatie  Meer impact hebben

80% van je communicatie is non-verbaal: lichaamstaal en stemgeluid. Als je vanbinnen ‘min’ denkt en je communiceert ‘plus’, komt ‘plus’ echt niet over, hoe je ook je best doet. Je wijdt uit om over te komen of je geeft niet thuis als er om jouw mening gevraagd wordt. Of mensen gaan gemakkelijk met jouw ideeën aan de haal. Anyway, je kunt veel doen om beter over te komen en daarmee meer impact te hebben. Zo binnen, zo buiten is een belangrijk startpunt bij heldere communicatie. Als je ook weet waar jouw communicatiekracht ligt, ga je meer impact hebben. Straks kan niemand om je heen.

Onvrede, leegte en vlakte  Ontspannen en tot je recht komen

Er knaagt al een tijd iets aan je, je weet eigenlijk niet goed meer waar je alles voor doet. Misschien is er een gevoel van onvrede, leegte, alleen zijn. In het dagelijks bestaan uit zich dat wellicht in chaos in je hoofd en op je bureau en verslavingen aan bijvoorbeeld snoepen of series kijken. Of geeft je omgeving aan je initiatiefloos te vinden? In een coachsessie help ik je je aandacht te richten op je binnenwereld en te leren luisteren naar je lichaam en innerlijke signalen. Door contact met enerzijds je aardse lijf en je gevoelens, en anderzijds een dieper besef, kan je je verbonden voelen met een groter geheel. Dat ontspant, geeft vertrouwen en opent mogelijkheden om tot je recht te komen.

Ander thema?

Speelt er bij jou een ander thema, schroom dan niet om contact op te nemen. In een gesprek, life of via Skype, kunnen we samen kijken wat er speelt, wat je vraag is en wat mijn coaching daarin kan bijdragen.

Benieuwd naar wat ik voor jou persoonlijk kan betekenen?

Maak dan een afspraak via 06-12219897 of info@joycelakwijk.nl