Zoek je een mogelijkheid om beter tot je recht te komen op je werk, met meer bezieling én passie gestuurd? Of wil je op je werk leren van elkaars ‘best practises’? Begin dan met begeleide intervisie, een vorm van collegiale coaching gericht op de eigen professionele ontwikkeling. In zo’n groep trek je langere tijd met elkaar op om ‘aan’ elkaar te leren (minimaal 5 keer).

Professioneel èn persoonlijk verdiepen

Begeleide intervisie door mij betekent dat ieder zich professioneel en persoonlijk kan ontwikkelen, om de eigen essentie in werk optimaal vorm te geven. Ik bied hiervoor speelruimte, een veilig kader en bewaak het proces. Mijn vragen helpen je door te dringen naar waar het wringt en het je eigenlijk om gaat.

“Gezamenlijk gesprek over eigen praxis is stimulerend en leerzaam. Van de ander iets terugkrijgen opent de ogen voor eigen valkuilen en geeft de mogelijkheid te delen.” Wil Kaljouw, deelnemer begeleide intervisie

Waar bestaat begeleide intervisie uit?

  • Naar de kern gaan van ieders eigen situatie, d.m.v. mindfulnessoefeningen en meditatie
  • Voelen van wezenlijke verlangens in de ontwikkeling
  • Ruimte om op de eigen situatie te reflecteren in relatie tot het verlangen
  • Mogelijkheid tot stellen van open vragen over eigen leven/werk, gericht op bewustwording en realisatie

Enkele voorwaarden hierbij zijn:

  • Bereidheid open te zijn over wat in ons leeft
  • Open staan voor wat in de ander leeft
  • Elkaar ruimte bieden voor het eigen zoekproces;
  • Dat wat we delen in vertrouwen gebeurt.

Doorlopende intervisiegroepen: Monastieke waarden in leven en werk

Er lopen drie intervisiegroepen voor predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk vernieuwers met als titel: Begeleide Intervisie Monastieke waarden in leven en werk 
Mocht je interesse hebben in deelname neem dan contact met mij op. Bij minimaal 4 personen start een nieuwe groep. In mijn coachruimte, of op een andere locatie. 

“De begeleide intervisie verrast me telkens weer. Ondanks onze verschillen merk ik de herkenning en waardeer ik het constructief meedenken met elkaar. De wederzijdse link met aspecten uit de monastieke traditie verbindt ons.” Gijsbert Otter, Damwâld

Interesse? 

Neem contact met mij op als je interesse hebt in deze vorm van leren. Ook als je nog geen groep bij elkaar hebt, kan je je belangstelling uiten. De locatie kan nader afgesproken worden. In mijn werkruimte is plaats voor groepjes van 6 personen. 

info@joycelakwijk.nl of 06-12219897.